Hoe hoog zijn de incassokosten?

De hoogte van de incassokosten is wettelijk vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK). In deze wet staat wanneer een bedrijf incassokosten mag rekenen, wat de maximale incassokosten zijn en hoe het bedrijf klanten hierover moet informeren. U krijgt eerst een kosteloze aanmaning met een termijn van 14 dagen..

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

Wat is griffierecht?

Griffierecht is de bijdrage die de burger of onderneming betaalt in de kosten van rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt.

Wat is een betekening?

Betekenen is het uitreiken van bijvoorbeeld een dagvaarding of uitspraak door de gerechtsdeurwaarder

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Wanneer u een verzoek doet tot het treffen van een betalingsregeling leggen wij het verzoek voor aan onze opdrachtgever. In sommige gevallen kunnen wij zelfstandig hierover beslissen. De opdrachtgever is niet verplicht op het verzoek in te gaan. Het doen van een verzoek tot het treffen van een betalingsregeling heeft geen invloed op de bevoegdheid van de schuldeiser om het gerechtelijk traject in te gaan.

0527-612444
Vordering Indienen
Copyright YMP Incasso - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy
s