Onze werkwijze in 5 stappen beschreven.

Van te voren stemmen we samen met u onze werkwijze af. Gedurende de gehele procedure heeft u een vast contactpersoon. Dit zorgt voor een prettige samenwerking met sneller resultaat.
Stap 1

Pré Incasso

In de eerste fase zullen wij proberen de vordering te innen bij uw debiteur voordat er een feitelijke incasso-procedure wordt gestart. Wij benaderen uw debiteuren met zachte hand, maar wel indringend. Wij hebben verschillende incasso-tools. U kunt bijvoorbeeld uw aanmaning extra goed laten opvallen met een sticker van ons logo, met daarop een waarschuwing. Wij beoordelen en adviseren u in het treffen van betalingsregelingen.

Stap 2

Minnelijke Incasso

Vanaf dit punt verzorgen wij alle benodigde communicatie om uw klant te motiveren zijn of haar rekening alsnog te betalen. Wij geloven niet in gestandaardiseerde werkwijze en werken vanuit een klantgerichte benadering, waarin uw wederpartij centraal staat.

Effectief communiceren gericht op resultaat.

Stap 3

Gerechtelijke Incasso

Als onze inspanningen of uw geschil onoverbrugbaar is, dan kunnen wij rechtsmaatregelen treffen. Onze deurwaarder roept uw wederpartij op met een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.Mocht dit alsnog niet tot betaling leiden, dan brengen wij de zaak aan bij de rechtbank. Wij controleren de gegevens van uw wederpartij en vertalen in juridische termen uw kant van het verhaal. Wij zijn zeer goed in staat juridische verweren te beoordelen. U krijgt daarom eerst een procesadvies – met een prijsvoorstel.

Stap 4

Beslaglegging

Na een verkregen vonnis, kunnen wij beslagleggen laten leggen op het vermogen van uw wederpartij. De mogelijkheden zijn talrijk. In sommige gevallen is er directe actie nodig en is het van belang om de verhaalsobjecten van uw vordering veilig te stellen. Vooruitlopend op een procedure laten we conservatoir beslag leggen op bijvoorbeeld de onroerende zaak, bevriezen we banktegoeden en of inkomstenbronnen.

Stap 5

Vonnis Executie

Ontruiming
Onder toezicht van onze deurwaarder, leveren wij uw woning leeg en schoon op.

Loonbeslag
Er wordt beslag gelegd op de inkomsten van uw wederpartij.

Bankbeslag
Een beslag op de tegoeden van de bank, waar u wederpartij bankiert. Het betreft een momentopname.

Alimentatiebeslag
De vervallen termijnen worden maandelijks meegenomen.

Faillissementsverzoek
Is uw wederpartij opgehouden met betalen, dan is een verzoek tot faillietverklaring bij de rechtbank, mogelijk een eenvoudig en doeltreffend middel om uw wederpartij tot betaling te krijgen.

0527-612444
Vordering Indienen
Copyright YMP Incasso - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy
s