Wij hanteren zeer scherpe tarieven, die u doorgaans niet hoeft te betalen.

Tarieven
Wij bieden u een succesvolle incasso kosteloos aan. U beschikt na afloop over het volledige factuur bedrag en de openstaande rente. De kosten die wij in rekening brengen bij u wederpartij zijn afgestemd op uw algemene voorwaarden en of op grond van de wet.  U bent daardoor altijd beschermd tegen aansprakelijkheden voortvloeiend uit onze werkwijze.

Volledige betaling                Gedeeltelijke betaling                 Geen betaling
Geen kosten                          Over de ontvangen betalingen         € 40,00
u ontvangt de hoofdsom        rekenen wij incassokosten
en eventuele rente.               met een minimum van € 40,00.

Incassokosten (WIK)
Wij brengen onze incassokosten (de buitengerechtelijke kosten) in rekening bij uw debiteur. Deze kosten zijn afgestemd op de WIK. (wet incassokosten)

Ambtshandelingen
Voor ambtshandelingen (gerechtelijke kosten) zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders

Griffierecht
Griffierecht is de bijdrage aan de kosten van de rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt. Het moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient.

Juridische advies
Advisering op het gebied van het diverse juridische vraagstukken berekenen wij op basis van uurtarieven. Deze tarieven variëren  van € 75,- tot € 150,- per uur en zijn afhankelijk van de complexiteit, kennis en ervaring van de in te zetten medewerker, mogelijk resultaat en draagkracht. Het eerste gesprek is kosteloos.

Meerdere zaken
Bij grotere incasso – portefeuille kunnen wij u ook andere incasso-modellen adviseren, waarin wij de garantie op succes en het netto resultaat vele malen groter achten.

0527-612444
Vordering Indienen
Copyright YMP Incasso - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy
s